Dette er en rød varsellampe

Som resultat av tiltaket mitt bak mobbemeldingen.no, har flere valgt å varsle om skoler. Det er foreldre eller medelever som sier fra. Nå vil jeg videreformidle beskjedene jeg har fått. Jeg kommer ikke til å gå ut med noen navn i meldingene under. Teksten blir kortfattet, men jeg vil bare fortelle dere lesere hvor det pågår, slik at dere kan bidra. Det kan dere hvis dere bor i nærheten eller kjenner noen på disse skolene. 
Fylke: Møre og Romsdal
Skole: Ulsteinvik barneskole
En gutt i syvende klasse blir mobbet. 
Fylke: Møre og Romsdal
Skole: Myklebust barne- og ungdomsskole
Dette er en skole med rundt 100 elever. Denne skolen har ekstremt mye mobbing og står på listen over 250 mobbeskoler i landet. Utfrysing, eksludering, hvisking og tisking. Elevene er hyggelige når det er voksne rundt. De snur seg vekk og overser andre elever når de voksne er vekk. Dette er også dratt inn i fritiden. Elever blir holdt utenfor. Ikke invitert eller inkludert. Her kan de voksne ta tak i problemet. Foreldre har et ansvar når det kommer til hvem som blir invitert. 
Skolen har tatt tak i noe, men det blir ikke fulgt opp og elevene får ikke konsekvenser. Dette gjelder like mye guttene, som jentene.
 
Fylke: Aust-Agder
Skole: Stinta Barneskole
Av 540 elever er det 20% som blir mobbet (kilde: Agderposten). 
Fylke: Sogn og Fjordane
Skole: Halbrend Skule
Utestenging og verbal mobbing. Noen elever opplever å få kommentarer slengt etter seg daglig. Rektor ved skolen har på flere fellessamlinger skrytt av lite mobbing på skolen, til tross for at det skjer daglig. 
Fylke: Hordaland
Skole: Kuventræ Barneskole
Et barn drar med seg mange i klassen og går løs på enkeltelever. Når de har tatt en, går de videre til nestemann. Dette er en vond sirkel som har pågått i fire år og skaper frykt i klassen. Skolen fokuserer på en felles konfliktløsning og tar ikke tak i vedkommende. 
Fylke: Troms
Skole: Sørreisa Sentralskole (barneskole)
Mye utestenging blant jentene i mellomtrinnet. Gjelder på skolen og på fritiden. Guttene følger på og snakker heller ikke med jentene som blir utestengt. Guttene som blir mobbet opplever litt av det samme, i tillegg til at det er dytting, spark, dra i klærne. Klær og skolesekk blir gjemt bort for eleven det gjelder. 
Fylke: Rogaland
Skole: Våland Barneskole
Det oppstår alvorlige hendelser som ikke blir tatt hånd om. Mobbingen går over til treningen, bursdagen, halloweenfesten og så videre. Ledelsen på denne skolen trenger opplæring i hvordan de skal håndtere mobbesaker og barna trenger klar tale om at mobbing ikke er greit. Noen av barna blir ikke sett. Hverken av lærere eller foreldre. Andre foreldre blir trette av å melde fra og de fleste er overrasket over manglende oppfølging på skolen. 
Fylke: Hordaland
Skole: Odda Ungdomsskole
På denne skolen foregår det utestenging, blikk, skjult mobbing og jentemobbing. 
Fylke: Finnmark
Skole: Lakselv Barneskole
Det foregår mye mobbing generelt i Lakselv, både på barne- og ungdomsskolen. En gutt i 2. klasse ønsker ikke å gå på skolen, det er ikke gøy mer. Stygge blikk, grimaser, ler av andre. Håndbevegelser som ‘kutter halsen’, erte-rim og så videre er daglidags. 
 
Du som leser dette kan gjøre mye her, hvis du er i nærheten av disse skolene. Du som forelder kan også gjøre noe. En av dere i husstander tør å snakke foran disse barna. Be om 10 minutter før timen deres starter. Gå inn i klasserommet og slå kraftig ned på oppførselen til barna. 
Og tro meg, det hjelper. Barn har følelser og de kjenner på det hvis de får det så hatten passer! Del innlegget slik at det kommer frem til de som bor der.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *